Téměř u konce aneb příprava na ozařování

10.01.2019

9. ledna absolvoval manžel první chemoterapii čtvrtého cyklu, tedy předposlední "posezení". Vše proběhlo jako vždy. Lékařka mu po prohlídce dala kontakt na Protonové centrum v Praze, kde ho po ukončení chemoterapií (čeká ho tedy ještě jedna 23. 1.) čeká závěrečné PET/CT (5. 2.) a kde také bude absolvovat ozařování (dá-li VZP). 

Lékařka z Protonového centra (konkrétně MUDr. Dědečková) s námi hned domluvila vstupní vyšetření na následující den. Skoro nás až vyplašilo, jak vše rychle postupuje, když vlastně ani nejsme na konci chemoterapií, nicméně šlo opravdu jen o vstupní informační prohlídku, podání informací atd.

Manžel dostal kontakt na lékaře, který mu má být ku pomoci v řešení různých otázek (Andrej Umre), které by se mohly objevit. Také bude mít na starost objednání všech vyšetření (kromě PET/CT ho bude 5. 2. čekat ještě jiné CT, které je nutné před ozařováním provést), pomůže s podáním žádosti o plánovanou péči na VZP atd. Protonová terapie totiž není jedinou možností léčby. 

"Obecným cílem radioterapie je zničení nádorových buněk za současného šetření zdravých tkání. Běžně používané ozařování však kromě nádoru nebo požadované cílové oblasti vždy zasahuje i část zdravé tkáně v jeho okolí, jejíž ozařování není žádoucí. V oblasti nádorů lymfatické tkáně se často jedná o životně důležité orgány - v nadbrániční oblasti o srdce, plíce, míchu, prsní žlázy či jícen, u podbrániční oblasti o ledviny, játra, střevní kličky, močový měchýř či konečník. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem umí zastavit v nádoru a významně tak snížit nežádoucí ozáření těchto orgánů. Protonové záření dokážeme cílit s milimetrovou přesností pouze do nádoru a na okolí působit jen minimálně. Pomocí protonové léčby tak snižujeme dávku na míchu až o 70% a na srdce či jícen až o 50%." (převzato z letáčku Proton therapy center)

Pokud je tedy lékařem doporučena protonová terapie, ještě je nutné podat na danou zdravotní pojišťovnu žádost o plánovanou léčbu a čekat, jaké stanovisko pojišťovna vydá. Přepadly mě lehké obavy, protože vím, že VZP nedávno s protonovým centrem měla jisté spory, nicméně lékařka manžela uklidnila s tím, že v případě jeho diagnózy většinou není se schválením protonové léčby problém. (Uf?) Mínusem je, že se na stanovisko čeká delší dobu, takže ozařování bude odloženo minimálně o měsíc, nicméně na druhou stranu - tělo si alespoň bude mít čas po 4 cyklech chemoterapie trošku "orazit".

Hned jak tedy bude protonová léčby schválena (SNAD tedy bude), tak obdržíme výpis návštěv. Ozařování probíhá v průběhu tří týdnů, kdy se zařízení navštěvuje každý den kromě víkendů. Lékařkou z FN KV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) nám bylo sděleno, že buď bude manžel každý den dojíždět, nebo si sežene ubytování v Praze, takže jsme z toho vypochopili, že možnost hospitalizace v nemocnici není, ale my jsme za to rádi. Odloučení je zbytečný stresový faktor, který by léčbu akorát brzdil. A co to je 15 návštěv v Praze oproti možnosti celoživotního klidu od téhle zlé noční můry? Nic.

Délka ozařování by měla být přibližně 45 minut. Vše záleží na "šikovnosti" pacienta. Manžel hned při úvodní návštěvě absolvoval "cvičení", při kterém dostal na oči brýle a do úst trubičku (připodobňoval to k nácviku respirace na alergologii) a v brýlích sledoval, jak dýchá. Byl vyzván, aby vždy dech zadržel cca na 20 vteřin. Skoro to bylo jako nějaká zvláštní hra. Tento postup je důležitý jak při CT, které ho čeká, tak při budoucí protonové radioterapii. A šlo mu to určitě na jedničku :). Tak teď čekám na poslední chemoterapii.